Mgr. Jan Bezděka

Jan Bezděka
doktorand, akademický pracovník
Téma doktorské práce: Rozvoj digitální gramotnosti maturantů
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2019.
Odborné zaměření:
  • Počítačové sítě, bezpečnost, digitální gramotnost
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro základní školy, obor Inf-Fy (2012)
    [Diplomová práce: Výuková laboratoř pro přepínání a routování sítí]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2010)
    [Bakalářská práce: Programy pro interaktivní tabule - možnosti a porovnání]
Akademické tituly:
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2012)
  • Bc. (ZČU v Plzni, 2010)
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.