Mgr. Jan Fiala

Jan Fiala
doktorand
Téma doktorské práce: Nácvik komunikativních kompetencí budoucích učitelů ve virtuálním prostředí
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2019.
Odborné zaměření:
  • Virtuální realita
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze, Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie (2019)
    [Diplomová práce: Rozvoj algoritmického myšlení u žáků druhého stupně základní školy]
  • Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze, Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (2016)
    [Bakalářská práce: Rozšíření výuky grafických předmětů na středních školách]
Akademické tituly:
  • Mgr. (UK v Praze, 2019)
  • Bc. (UK v Praze, 2016)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.