Jan Frank

Mgr. Jan Frank

doktorand
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2016
kancelář:
KL239
Odborné zaměření:
 • Úvod do studia matematiky
 • Multimédia ve vyučování na 1. stupni ZŠ
 • Matematika s didaktikou
Téma doktorské práce:
 • Pozitivita polynomů včetně školských souvislostí
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Ma-Ge (2016)
  [Diplomová práce: Matematické konstanty]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Matematická studia (2014)
  [Bakalářská práce: Číslo π a jeho aproximace]
Akademické tituly:
 • Mgr. (ZČU v Plzni, 2016)
 • Bc. (ZČU v Plzni, 2014)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.