Mgr. Filip Frank

Filip Frank
doktorand, akademický pracovník
Téma doktorské práce: Využití robotické stavebnice pro rozvoj informatického myšlení
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2018.
Odborné zaměření:
  • Robotika a robotické vzdělávání
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro SŠ, obor Inf-Tv (2018)
    [Diplomová práce: Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2016)
    [Bakalářská práce: Bezpečnost žáků základních škol na internetu]
Akademické tituly:
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2018)
  • Bc. (ZČU v Plzni, 2016)
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.