Mgr. Filip Frank, Ph.D.

Filip Frank
akademický pracovník
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2018.
Odborné zaměření:
 • Robotika a robotické vzdělávání
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Specializace v pedagogice, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2023)
  [Disertační práce: Ověření rozvoje algoritkické složky informatického myšlení za využití blokového programovacího prostředí Scratch]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro SŠ, obor Inf-Tv (2018)
  [Diplomová práce: Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2016)
  [Bakalářská práce: Bezpečnost žáků základních škol na internetu]
Akademické tituly:
 • Ph.D. (ZČU v Plzni, 2023)
 • Mgr. (ZČU v Plzni, 2018)
 • Bc. (ZČU v Plzni, 2016)
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.