Mgr. Dominik Frolík

Dominik Frolík
doktorand, akademický pracovník
Téma doktorské práce: Vliv neformálního vzdělávání na rozvoj digitálních gramotností
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2023.
Odborné zaměření:
 • Webové technologie
 • Volnočasové vzdělávání
 • Multimediální technologie
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro základní školy, obor Inf-Te (2023)
  [Diplomová práce: Badatelsky orientovaná výuka robotiky s využitím LEGO Mindstorms Robot Inventor]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2021)
  [Bakalářská práce: Systém pro vytváření elektronických učebnic zaměřených na rozvoj informatického myšlení pomocí robotů]
Akademické tituly:
 • Mgr. (ZČU v Plzni, 2023)
 • Bc. (ZČU v Plzni, 2021)
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.