Petr Grolmus

Ing. Petr Grolmus

doktorand
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2017
kancelář:
UI425
Odborné zaměření:
  • webmaster
  • hostmaster
  • správa monitoringu
  • Moodle
  • správa RT systému
Téma doktorské práce:
  • Learning Analytics
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Softwarové inženýrství (1998)
Akademické tituly:
  • Ing. (ZČU v Plzni, 1998)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.