Ing. Petr Grolmus

Petr Grolmus
doktorand
Téma doktorské práce: Learning Analytics
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2017.
Odborné zaměření:
  • webmaster
  • hostmaster
  • správa monitoringu
  • Moodle
  • správa RT systému
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Softwarové inženýrství (1998)
Akademické tituly:
  • Ing. (ZČU v Plzni, 1998)
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.