Tereza Havránková

Mgr. Tereza Havránková

doktorandka
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2016
Odborné zaměření:
  • Využití mobilních technologií ve výuce cizích jazyků
Téma doktorské práce:
  • Digitální technologie jako pomocník při studiu
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, učitelství pro 2.stupeň ZŠ, obor anglický a španělský jazyk (2005)
    [Diplomová práce: xxx]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, rozšiřující studium anglického jazyka pro SŠ (2011)
Akademické tituly:
  • Mgr. (JČU v Českých Budějovicích, 2005)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.