Petr Janů

Mgr. Petr Janů

doktorand
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2018
kancelář:
KL212
Odborné zaměření:
  • Multimediální technologie
Téma doktorské práce:
  • Využití multimediálních technologií v technickém vzdělávání na základní škole
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Inf-Te (2018)
    [Diplomová práce: Možnosti využití nástrojů Google Analytics]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2016)
    [Bakalářská práce: Mobilní aplikace pro úpravu fotografií (iOS)]
Akademické tituly:
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2018)
  • Bc. (ZČU v Plzni, 2016)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.