Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

Jan Krotký
akademický pracovník, vedoucí katedry, proděkan pro vzdělávání
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2012.
Odborné zaměření:
  • Využití technologie ve výuce na 1. stupni
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Specializace v pedagogice, Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (2015)
    [Dizertační práce: Nové formy tvorby multimediálních učebnic]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro základní školy, obor Fy-TeV (2006)
    [Diplomová práce: Žák a energie]
Akademické tituly:
  • Ph.D. (ZČU v Plzni, 2015)
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2006)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.