Mgr. Zdeněk Lomička

Zdeněk Lomička
doktorand
Téma doktorské práce: Nové přístupy k výuce programování
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2015.
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Inf-Te (2016)
    [Diplomová práce: ]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2013)
    [Bakalářská práce: ]
Akademické tituly:
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2016)
  • Bc. (ZČU v Plzni, 2012)
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.