Ing. Pavel Mičke

Pavel Mičke
akademický pracovník, tajemník fakulty
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2012.
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.