Pavel Moc

Mgr. Pavel Moc

doktorand
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2019
kancelář:
KL229
Odborné zaměření:
  • Počítačem řízené stroje v technické výchově
Téma doktorské práce:
  • Podpora technického vzdělávání pomocí počítačem řízených strojů
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro základní školy, obor Inf-Te (2015)
    [Diplomová práce: 3D tisk, nové možnosti ve výuce technických předmětů]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (2011)
    [Bakalářská práce: Interaktivní učebnice Elektropneumatiky pro střední školy]
Akademické tituly:
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2015)
  • Bc. (ZČU v Plzni, 2011)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.