Mgr. Linda Pospíšilová

Linda Pospíšilová
doktorandka
Téma doktorské práce: Elektronické portfolio jako nástroj rozvoje autonomie a jazykových kompetencí vysokoškolských studentů ve výuce odborného anglického jazyka
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2016.
Odborné zaměření:
  • eLearning
  • LMS Moodle
  • ePortfolio Mahara
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Ústav jazyků a humanitních studií, Univerzita Pardubice (2000)
    [Diplomová práce: Positive Aspects of the Dalton Plan Organisation and Their Further Application in Language Teaching]
Akademické tituly:
  • Mgr. (ÚJHS, Univerzita Pardubice, 2000)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.