Mgr. Tomáš Průcha, Ph.D.

Tomáš Průcha
akademický pracovník
Téma doktorské práce: Příprava učitelů informatiky v mezinárodním kontextu – srovnávací studie
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2018.
Odborné zaměření:
  • Příprava učitelů informatiky
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro základní školy, obor Inf-Te (2018)
    [Diplomová práce: Srovnání vysokoškolského vzdělávání budoucích učitelů informatiky v ČR a USA]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2016)
    [Bakalářská práce: Simulace počítačové sítě ve vzdělávání s využitím volně dostupných aplikací]
Akademické tituly:
  • Ph.D. (ZČU v Plzni, 2023)
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2018)
  • Bc. (ZČU v Plzni, 2016)
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.