Karel Rejthar

Ing. Karel Rejthar

doktorand
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2018
Odborné zaměření:
  • analýza a vizualizace dat
Téma doktorské práce:
  • Vizualizace dat pro podporu úspěšnosti studia
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, Systémové inženýrství a informatika, obor Informatika (2000)
    [Diplomová práce: Přínosy DB prostředků firmy Microsoft pro informační zabezpečení zemědělských podniků]
Akademické tituly:
  • Ing. (Česká zemědělská univerzita v Praze, 2000)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.