Mgr. Jaromír Tichý

Jaromír Tichý
doktorand
Téma doktorské práce: Možnosti využití speciálního softwaru ve výuce matematiky u nevidomých a slabozrakých studentů speciální střední školy
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2012.
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Sociální práce a sociální politika (2012)
    [Diplomová práce: Uplatnění zrakově postižených absolventů vysokých škol na trhu práce]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Sociální péče (2010)
    [Bakalářská práce: Integrované vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením na středních školách v Plzeňském kraji]
Akademické tituly:
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2012)
  • Bc. (ZČU v Plzni, 2010)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.