akademický pracovník
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 1992.
Odborné zaměření:
 • Local computer networks
 • Reliability and security of systems
 • OS unix, MS Windows, systems programming
 • Virtualization
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • ZČU v Plzni
  [Disertační práce: Návrh diagnostického a rekonfiguračního algoritmu ve víceprocesorových systémech s vyšší odolností proti poruchám]
 • ČVUT-FEL Praha, technická kybernetika, řídící technika (1974)
  [Diplomová práce: Řízení elektromotoru počítačem M6000]
Akademické tituly:
 • Dr. (ZČU v Plzni)
 • Ing. (ČVUT-FEL Praha, 1974)
Vynálezy a patenty:
 • Korektor frekvence a otáčková lupa, PV 3848-83
 • Zařízení pro adaptaci proporcionálního a integračního kanálu PI regulátorů parních turbin, PV 9168-86.H
Řešitel a spoluřešitel projektů a grantů:
 • Informační systém distančního vzdělávání, Projekt pro Fond rozvoje vysokých škol 2001, č.j. 953/2001 (řešitel).
 • Videokonference v rámci rozvoje distančního a kombinovaného studia na FPE ZČU, MŠMT ČR 2002 (řešitel).