doc. Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D.

Zdeněk Ulrych
akademický pracovník
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2023.
Odborné zaměření:
 • Programování
 • Robotika a robotické vzdělávání
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni, magisterský studijní program Strojní inženýrství v oboru Průmyslové inženýrství a management (1995)
  [Diplomová práce: Návrh programových simulačních modulů vhodných pro řešení simulačních úloh ve strojírenských podnicích.]
 • Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni, doktorksý studijní program Strojní inženýrství v oboru Průmyslové inženýrství a management (1999)
  [Disertační práce: Využití diskrétní simulace pro podporu řízení výrobních systémů ve strojírenských podnicích.]
Akademické tituly:
 • Ing. (ZČU v Plzni, 1995).
 • Ph.D. (ZČU v Plzni, 1999).
Vědecko pedagogická hodnost:
 • Docent - obor Strojní inženýrství (2010), Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni.
 • Habilitační práce: Tvorba simulačních projektů se zaměřením na malosériovou výrobu.
Členství v komisích a redakčních radách:
 • Předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na FEK ZČU (Systémy projektového řízení, Projektové a procesní řízení).
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Průmyslové inženýrství a management (FST ZČU).
Řešitel a spoluřešitel projektů a grantů:
 • Hlavní řešitel projektu TAČR TL01000191 - Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení (2018 - 2022).
 • LO1502 - Rozvoj Regionálního technologického institutu, Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2015 - 2020).
 • CZ.1.05/2.1.00/03.0093 - Regionální technologický institut - RTI, Poskytovatel: MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, program: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (2011 - 2015).
 • ZIVDIG r. č.: CZ. 1.07/2.3.00/09.0163 - Kvalitní výzkumný tým zaměřený na problematiku řízení životního cyklu výrobku v prostředí digitálního podniku - modul Počítačová podpora ve strojírenství 2 a Simulace výrobních systémů a procesů - ZČU-FST-KPV (2011 - 2013).
 • ESF CZ.1.07/2.2.00/15.0379 - SYPROM - Inovace navazujícího studijního programu s důrazem na procesní a projektové řízení, autorská tvorba modulu Modelování podnikových procesů - ZČU-FEK (2011 - 2013).
 • OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0163 - VYZTYMDP - autorská tvorba modulu Modelování a simulace v DP - ZČU-FST-KPV (2010 - 2012).
 • ESF CZ.1.07/2.2.00/15.0398 - Modulární systém vzdělávání zaměstnanců - autorská tvorba kurzů - ZČU-UCV (2011 - 2012).
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.