Mgr. Viola Vrbová

Viola Vrbová
doktorand, CŽV
Téma doktorské práce: Osobní vzdělávací prostředí vysokoškolských studentů
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2023.
Odborné zaměření:
  • Využití technologií ve výuce
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro základní školy, obor Inf-Ma (2023)
    [Diplomová práce: Sada úloh souvisejících s konečnými automaty pro RVP ZV]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2021)
    [Bakalářská práce: Deskové hry jako prostředek pro rozvoj informatického myšlení u studentů vysokých škol]
Akademické tituly:
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2023)
  • Bc. (ZČU v Plzni, 2021)
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.