Mgr. Miroslav Zíka

Miroslav Zíka
doktorand, THP - projektový pracovník, SSPS
Téma doktorské práce: Virtuální učebna jako pomůcka pro zlepšení pedagogických a didaktických kompetencí
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2019.
Odborné zaměření:
  • Webové technologie
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro základní školy, obor Inf-Te (2019)
    [Diplomová práce: Ověření učebnice Práce s daty na základní škole]
  • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2017)
    [Bakalářská práce: Redakční systémy Wordpress, Drupal a Joomla z pohledu tvorby šablon]
Akademické tituly:
  • Mgr. (ZČU v Plzni, 2019)
  • Bc. (ZČU v Plzni, 2019)
Výuka předmětů:
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.