Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky (RSVT) - Informace o předmětech

Informace o studiu předmětů lze získat na Courseware jednotlivých předmětů:

[Courseware]