Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky (RSVT) - Informace o předmětech

Vyučující

Informace o předmětech

KVD/9ZP1 - Konzultace závěrečné práce 1 [Courseware]
KVD/9ZP2 - Konzultace závěrečné práce 2 [Courseware]
KVD/9DIDI pro SŠ - Didaktika informatiky pro SŠ [Courseware]
KVD/9MAT - Matematika 1 [Courseware]
KVD/9PPV - Počítačem podporovaná výuka [Courseware]
KVD/9VTVS - Výpočetní technika ve společnosti [Courseware]
KVD/9DIDI pro ZŠ - Didaktika informatiky pro ZŠ [Courseware]
KVD/9PGM3 - Programování 3 [Courseware]
KVD/9SVVT - Současné směry vývoje výpočetní techniky [Courseware]
Podmínky: Pro informace o předmětu mne kontaktujte emailem.
KVD/9APSR - Analogové prvky a systémy [Courseware]
KVD/9CPS - Číslicové prvky a systémy [Courseware]
KVD/9PZRS - Periferní zařízení [Courseware]
KVD/9TCH - Technika počítačů [Courseware]
KVD/9TO - Teorie počítačů [Courseware]
KVD/9ZTGI - Zpracování textových a grafických informací [Courseware]
KVD/9KAF - Konečné automaty a formální jazyky [Courseware]
KVD/9MPLP - Multimédia pro vzdělávání [Courseware]
KVD/9PSDS - Počítačové sítě a distribuované systémy [Courseware]
KVD/9SPGM - Systémové programování [Courseware]
KVD/9ZPD - Zpracování dat 2 [Courseware]
KVD/9PGM1 - Programování 1 (ZS) [Courseware]
KVD/9PGM2 - Programování 2 (LS) [Courseware]
KVD/9PGM - Programování v aplikacích (LS) [Courseware]
KVD/9PGMA - Programování v aplikacích (ZS) [Courseware]
KVD/9ŘS - Řízení a simulace (ZS) [Courseware]