Programování 2: Druhá sada příkladů

A. Dynamické proměnné
Vytvořte následují programy s tím, že veškeré proměnné (kromě proměnných cyklu for), které použijte, budou dynamické:
1. Program sečte dvě zadaná čísla
2. Program načte dvě čísla do dvou proměnných, poté vymění navzájem obsah těchto dvou proměnných a vypíše jejich, co se v nich nachází (pokuste se udělat výmenu dvěma způsoby)
3. Program se zeptá na dvě celá čísla a poté vypíše všechna čísla mezi nimi (při zadání 9 a 5 vypíše 6, 7, 8)
4. Program se zeptá na dva řetězce a pak vypíše, zda je jeden z nich obsažen ve druhém
5. Je dán typ proměnné record: Type TBod=record X, Y: integer; end; Napište program, který do dvou proměnných typu ukazatel na TBod načte souřadnice dvou bodů a poté vypíše jejich vzdálenost
6. Program načte do pole 10 hodnot (z klávesnice nebo pomocí funkce random), najde maximální hodnotu a tu vypíšte (můžete využít ukazatel na pole nebo i pole ukazatelů na integer)
B. Zásobník
viz 1. zápočtový program