Programování 2: Třetí sada příkladů

A. Fronta
viz 2. zápočtový program
B. Algoritmy řazení
1. Vytvořte program, který seřadí pole prvků (např. integer) metodou "výběru maximálního prvku"
Program bude obsahovat procedury:
   Napln - naplní pole hodnotami
   Serad - seřadí pole danou metodou
   Vypis - vypíše data z pole
velikost pole a vše, co na jeho velikosti závisí, by mělo být odvozeno od konstanty definované na začátku programu
2. Vytvořte program, který seřadí pole prvků metodou "zatřiďování" (ostatní požadavky na program zůstavají stejné jako u předchozího příkladu)