Programování 2: Čtvrtá sada příkladů

A. Bublání
viz 3. zápočtový program
B. Heapsort
viz 4. zápočtový program (jen 3. stupeň)