Jan Baťko

Mgr. Jan Baťko

doktorand
Působí na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni od roku 2014
kancelář:
KL212
konzultační hodiny: Čt 13.30 - 14.30 (aktuální změny v konzultačních hodinách jsou uvedeny na informační nástěnce)
Odborné zaměření:
 • Robotika a robotické vzdělávání
Téma doktorské práce:
 • Robotická stavebnice jako prostředek pro rozvoj abstraktního myšlení žáků základní školy
Kvalifikace:
Vysokoškolské vzdělání:
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor Inf-Te (2014)
  [Diplomová práce: LEGO Mindstorms NXT - využití programovacích prostředí NXT-G a RobotC]
 • Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Přírodovědná studia, Informatika se zaměřením na vzdělávání (2012)
  [Bakalářská práce: Redakční systémy a jejich uplatnění pro tvorbu školního webu]
Akademické tituly:
 • Mgr. (ZČU v Plzni, 2014)
 • Bc. (ZČU v Plzni, 2012)
Přehled publikací zapsaných v IS ZČU:

Přehled publikační činnosti je dostupný na webu ZČU.

Ostatní publikace
 • BAŤKO, J. Robotika ve výuce na základních školách v České republice. Výzkumná zpráva projektu SGS-2016-042 Potenciál robotické stavebnice ve výuce na základní škole. Plzeň: Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, 2017.
  VÝZKUMNÁ ZPRÁVA VOLNĚ KE STAŽENÍ