Virtualizace na Katedře výpočetní a didaktické techniky FPE ZČU

Virtualizační server - lepší Abakus?

římský abakus
Virtualizace v prostředí IT, počítačů?

Historie a současný stav

Začátkem roku 2008 byl na KVD instalován a nyní provozován v úplném režimu virtualizační server VMware ESX 3.5.0 SP2 v režimu nativní virtualizace.

ESX host server je řízen tzv. VMware Virtual Center serverem (VCS), VCS je implementován jak virtuální stroj na ESX serveru.

Možnosti přístupu na VMware Virtual Center Server:

 1. 1. Webovský přístup: vcs.fpe.zcu.cz
 2. 2. Přístup přes tlustého (VMware vSphere Client) klienta: vcs.fpe.zcu.cz

Instalace VMware vSphere klienta: vcs.fpe.zcu.cz, kliknutím na Download vSphere Client

Výuka ve virtualizačním prostředí

UAPO - Úvod do administrace počítačů a operačních systémů

Úkolem předmětu je teoretická příprava, praktická konfigurace a administrace počítačů a operačních systémů: stag.zcu.cz - UAPO, portal.zcu.cz - UAPO

Reference studentů:

 1. Martin Kuthan, student, 3.ročník, Přírodovědná studia - Informatika se zaměřením na vzdělávání:
 2. Jan Ryba, student, 2.ročník, Přírodovědná studia - Informatika se zaměřením na vzdělávání:
 3. Adam Janča, student, 3.ročník, Přírodovědná studia - Informatika se zaměřením na vzdělávání:
 4. Lenka Krblichová, studentka, 2.ročník, Přírodovědná studia - Informatika se zaměřením na vzdělávání:

Související publikace, videa:

 1. Článek v měsíčníku Západočeské univerzity v Plzni: STADY 10/2008
 2. Příspěvek na konferenci 2008-Moderní technologoie ve výuce pořádané Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně  na téma  Virtualizace ve výuce ...
 3. Příloha k elektronické verzi časopisu Journal of Technology and Information Education (ISSN 1803-6805) – 1. číslo/2011, Praktická výuka IT daná možnostmi využití PC v počítačových učebnách s centrální správou  , kapitola 3.44, s. 358 - 365
 4. Článek v měsíčníku Západočeské univerzity v Plzni: STADY 10/2011
 5. Prezentační video z výuky předmětu UAPO (Instalace a administrace operačních systémů) vytvořené na žádost Bentham Science Publishers, 6/2014, UAPO - 2013/2014

Další odkazy:

 1. Microsoft - Virtualization in education
 2. IBM - Virtualization in education
 3. Linux - Virtualization in education
 4. Intel - Education in Virtualization
 5. Virtualization Technical Education Event Invitation
 6. VMware
 7. Xen

© Jiří Toman, 10/2014