English version...
tento odkaz bude otevřen v novém okně…

Virtualizace na Katedře výpočetní a didaktické techniky FPE ZČU v Plzni

Virtualizace v prostředí IT, počítačů?: 

Virtualizace

Virtualizační server - lepší Abakus?:

římský abakus

Současný stav:


Začátkem roku 2008 byl na KVD instalován a nyní provozován v úplném režimu virtualizační server VMware ESX 3.5.0 SP2 v režimu nativní virtualizace.
ESX host server je řízen tzv. VMware Virtual Center serverem (VCS), VCS je implementován jak virtuální stroj na ESX serveru.

Možnosti přístupu na VMware Virtual Center Server:

1. Webovský přístup: vcs.fpe.zcu.cz
2. Přístup přes tlustého (VMware vSphere Client) klienta: vcs.fpe.zcu.cz
Instalace VMware vSphere klienta: vcs.fpe.zcu.cz, kliknutím na Download vSphere Client

Výuka ve virtualizačním prostředí

UAPO - Úvod do administrace počítačů a operačních systémů


Úkolem předmětu je teoretická příprava, praktická konfigurace a administrace počítačů a operačních systémů: stag.zcu.cz - UAPO, portal.zcu.cz - UAPO

Reference studentů:
Martin Kuthan, student, 3.ročník, Přírodovědná studia - Informatika se zaměřením na vzdělávání:
Jan Ryba, student, 2.ročník, Přírodovědná studia - Informatika se zaměřením na vzdělávání:
Adam Janča, student, 3.ročník, Přírodovědná studia - Informatika se zaměřením na vzdělávání:
Lenka Krblichová, studentka, 2.ročník, Přírodovědná studia - Informatika se zaměřením na vzdělávání:

Související publikace, videa:

1. Článek v měsíčníku Západočeské univerzity v Plzni: STADY 10/2008
2. Příspěvek na konferenci 2008-Moderní technologoie ve výuce pořádané Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně  na téma  Virtualizace ve výuce ...
3. Příloha k elektronické verzi časopisu Journal of Technology and Information Education (ISSN 1803-6805) – 1. číslo/2011, Praktická výuka IT daná možnostmi využití PC v počítačových učebnách s centrální správou  , kapitola 3.44, s. 358 - 365
4. Článek v měsíčníku Západočeské univerzity v Plzni: STADY 10/2011
5. Prezentační video z výuky předmětu UAPO (Instalace a administrace operačních systémů) vytvořené na žádost Bentham Science Publishers, 6/2014, UAPO - 2013/2014

Další odkazy:

1. Microsoft - Virtualization in education
2. IBM - Virtualization in education
3. Linux - Virtualization in education
4. Intel - Education in Virtualization
5. Virtualization Technical Education Event Invitation
6. VMware
7. Xen


© Jiří Toman, 10/2014