Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa:

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 501
fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Výuka probíhá jak v prezenční a kombinované formě studia tak i v rozšiřujícím studiu.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání (prezenční i kombinovaná forma).

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro SŠ (prezenční a kombinovaná forma).

Na katedře lze studovat i doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma).

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.


ESF logo projektů

Nové technologie

Projekt ICT koordinátoři

Projekt INDICT


KVD se podílí na řešení projektu „Kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením“.
Více informací naleznete zde.


Aktuálně

19. 09. 2017
Přesun semináře předmětu KVD/ZPD (9. a 10 vyučovací hodina)
Seminář předmětu KVD/ZPD konající se ve středu 9. a 10. vyučovací hodinu se trvale přesouvá na úterý 10. a 11. vyučovací hodinu. Úvodní seminář se tedy přesouvá z dneška 20.9. na úterý 26.9. Děkuji za pochopení.
-Král-
18. 09. 2017
Zrušení KH a výuky
Ze zdravotních důvodu jsem nucen zrušit KH a výuku v týdnu do 24. 9. Děkuji za poochopení.
-Fadrhonc-
18. 09. 2017
Semináře předmětu KVD/ZTD ve středu 20. 9. zrušeny
První semináře proběhnou až ve druhém týdnu v návaznosti na přednášku s úvodními informacemi k předmětu, které ze zúčastníte v pondělí 25. 9. 2017. Děkuji za pochopení.
-Lomička-
12. 09. 2017
Zrušení seminářů k předmětu KVD/ZTD v prvním týdnu semestru
Semináře k předmětu KVD/ZTD ve středu 20. 9. 2017 odpadají, neboť přednáška s úvodními informacemi k předmětu se koná až v pondělí 25. 9. 2017.
-Benediktová-
04. 02. 2013
Termíny odevzdání DP, BP a ZP

Termíny odevzdání se řídí Pokynem č. 03PD/2013.

Výňatek z čl.55 SZŘ:

Student odevzdává kvalifikační práci v termínu určeném v zadání kvalifikační práce.

Neodevzdá-li práci v určeném termínu, má právo nejdéle do pěti pracovních dnů podat žádost děkanovi o určení náhradního termínu odevzdání práce.

Termíny odevzdání diplomových, bakalářských a závěrečných prací na sekretariátu KVD:

do 15.4. pro obhajobu v letním termínu (květen, červen)
do 30.6. pro obhajobu v podzimním termínu (srpen, září)
do 6.12. pro obhajobu závěrečné práce v rozšiřujícím studiu v jarním termínu (leden, únor)

vždy do 12 hodin na sekretariátu katedry.
Mezním datem pro odevzdání jsou uvedené termíny. V případě, že termín připadá na víkend nebo státní svátek, posouvá se termín odevzdání na první následující pracovní den.
-Michalík-
Všechny aktuality
RSS