Základní informace

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)

Adresa:

Katedra výpočetní a didaktické techniky (KVD)
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni
Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň

tel.: +420 377 636 501
fax.: +420 377 636 452

Katedra provádí pedagogické, studijní, výzkumné a další činnosti. Hlavním úkolem je příprava učitelů oboru Učitelství informatiky pro základní a střední školy. Výuka probíhá jak v prezenční a kombinované formě studia tak i v rozšiřujícím studiu.

Katedra se podílí na výuce v bakalářském studijním programu strukturovaného studia: Přírodovědná studia, studijní obor: Informatika pro vzdělávání (prezenční i kombinovaná forma).

Katedra umožňuje studium učitelství v navazujícím magisterském studiu: Učitelství informatiky pro ZŠ a Učitelství informatiky pro SŠ (prezenční a kombinovaná forma).

Na katedře lze studovat i doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (prezenční a kombinovaná forma).

Pracovníci katedry se podílí na řešení různých projektů. Kromě toho organizuje katedra výuku základů výpočetní techniky pro studenty pedagogické fakulty a výuku v dalších předmětech podle požadavků ostatních kateder ZČU v Plzni. Hlavními oblastmi, na které je zaměřena pozornost, jsou: Programování, teorie počítačů, analogové a číslicové prvky a systémy, technika počítačů, řízení a simulace, zpracování textových a grafických informací, numerické metody, didaktika informatiky a multimediální systémy.


ESF logo projektů

Nové technologie

Projekt ICT koordinátoři

Projekt INDICT


KVD se podílí na řešení projektu „Kvalita a partnerství v zájmu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením“.
Více informací naleznete zde.


Aktuálně

23. 05. 2018
Výsledky Olympiády techniky 2018
Studentka Lenka Jirků uspěla v silné mezinárodní konkurenci na Olympiádě techniky 2018. V kategorii didaktických a multimediálních prací pro vyšší stupeň ZŠ obsadila skvělé 2. místo s aplikací pro organizaci poznávacích zájezdů, která je jádrem její diplomové práce.
-Filipi-
22. 05. 2018
Přesun KH
Kvůli přítomnosti na jednání expertní skupiny v Praze přesouvám tento týden konzultační hodiny ze středy na čtvrtek 24. května od 14 do 15 hodin.
-Filipi-
17. 05. 2018
Výběrové řízení ke studiu doktorském studijním programu
Na základě vyhlášky děkana FPE ZČU č. 17VD/2017 bylo vypsáno výběrové řízení ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2018/2019 na 6. června 2018 od 10.00. Přihlášku se všemi přílohami je třeba dodat na studijní oddělení k paní Štíglerové do 31. května 2018. Další informace hledejte v sekci o přijímacím studiu.
-Filipi-
17. 05. 2018
Odpadnutí KH ve ST 23.5.2018
Ve středu 23.5.2018 odpadají moje konzultační hodiny (doktorandské prezentace). Náhradní konzultace lze dohodnout e-mailem.
-Michalík-
07. 05. 2018
Testy nanečisto
Zájemci o studium v námi garantovaném bakalářském, nebo v navazujícím magisterském oboru, kteří si stihli včas podat přihlášku, se mohou zúčastnit testu nanečisto. Nepropásněte šanci vidět parametry testu, který Vás v červnu čeká. Využijte možnosti diskuse nad řešením jednotlivých otázek. Více informací naleznete na stránce věnované přijímacímu řízení.
-Filipi-
Všechny aktuality
RSS