Témata diplomových prací pro Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - 2023

Po domluvě s potenciálním vedoucím práce jsou možná i další témata. Témata vybírejte a konzultujte s vyučujícími do 31. 12. 2023. Je třeba dodržet postup zadávání podle Vyhlášky děkana č. 7VD/2021.

Přejít na seznam starších diplomových prací.
Všechny obhájené diplomové práce můžete dohledat na Portálu ZČU.
  1. Unplugged aktivity ve výuce algoritmizace na 1. stupni ZŠ
  2. Roboti Dash a Dot ve výuce algoritmizace na 1. stupni ZŠ
  1. Edukační hry s QR kódy na 1. stupni ZŠ
  2. Mobilní aplikace využitelné pro fixaci učiva na 1. stupni ZŠ
  1. Rozvoj digitální kompetence v oblasti bezpečnosti na 1. st. ZŠ (u žáků i učitelů)
  2. Vytužití digitálních technologií v centrech aktivit na 1. st. ZŠ
  1. Využití chytrého telefonu v práci učitele na 1. stupni ZŠ
  2. Možnosti individuálního procvičování učiva s využitím internetu na 1. stupni ZŠ