Diplomové práce obhájené

 
akademický rok 2010/11
 

téma:Síťová výuková učebna na KVD
diplomant: Bc. Ondřej Suchý
vedoucí práce:Dr. Ing. Jiří Toman

téma:E-learning jako prostředek usnadňující přechod žáků mezi středními školami
diplomant: Marek Chlupatý
vedoucí práce:Mgr. Zbyněk Filipi

téma:Využití pojmových map pro podporu výuky průřezových témat na gymnáziích
diplomant: Jan Kupka
vedoucí práce:Mgr. Zbyněk Filipi

téma:Elektronický kurz pro výuku vektorového grafického editoru Inkscape
diplomant: Bc. Petr Brhel
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Analýza využití elektronických informačních a vzdělávacích portálů českého školství
diplomant: Bc. Daniel Kantor
vedoucí práce:Mgr. Zbyněk Filipi

téma:Grafický nástroj pro podporu internacionalizace a lokalizace aplikace MPA (Medical Process Assistant)
diplomant: Bc. Josef Hobel
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

 
akademický rok 2009/10
 

téma:Výukový materiál o přídavném modulu stavebnice MAT - Keyboard /Display
diplomant: Bc. Petr Cón
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma: Distanční kurz Úvod do zpracování textových informací
diplomant: Bc. Pavel Knížák
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:WebQuest jako podpora výuky na základních školách
diplomant: Bc. Lukáš Štich
vedoucí práce:Mgr. Zbyněk Filipi

téma:Využití vybraných freewarových aplikací pro úpravu digitálních fotografií
diplomant: Bc. Jiří Pavelka
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Actionscript AS3
diplomant: Bc. Jan Hodinář
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:HD video: Prezentace katedry výpočetní a didaktické techniky
diplomant: Bc. Karel Ondrejčík
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Multimediální podpora výuky - videopořad
diplomant: Bc. Petr Simbartl
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Moderní internetové aplikace a služby
diplomant: Bc. Jiří Vohradský
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Distanční kurz MS Outlook 2007
diplomant: Petr Dvořák
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

 
akademický rok 2008/09
 

téma:Výukový materiál o bezdrátové komunikaci
diplomant: Milan Průdek
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:WWW stránky 17. ZŠ a MŠ Plzeň
diplomant: Jana Zetková
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Výukový materiál o počítačové stavebnici MAT
diplomant: Filip Staněk
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:Využití aplikace Flash pro tvorbu profesionálních e-learningových multimediálních kurzů
diplomant: Michal Hnídek
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Metodika vytváření prezentačních a výukových videí
diplomant: Jakub Hačka
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Využití programu Adobe Premiere pro tvorbu výukových materiálů
diplomant: Karel Formánek
vedoucí práce:Mgr. Jan Mašek, Ph.D.

téma:Využití simulačního programu MULTISIM ve výuce
diplomant: Vladimír Vacík
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:Distanční kurz Algoritmy
diplomant: Filip Slouka
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Aplikace pro úvod do výuky programování
diplomant: David Žáček
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Tvorba komplexní aplikace pro zpracování diplomových prací
šablona: Šablona pro tvorbu bakalářské a diplomové práce (určeno pro MS Word 2007)
diplomant: Miloš Vinš
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Simulační úlohy pro výuku předmětu APS
diplomant: Miroslav Zeman
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

 
akademický rok 2007/08
 

téma:Výukový materiál OpenOffice.org Writer
diplomant: Tomáš Němec
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Výukové programy pro výuku informatiky a výpočetní techniky na základní škole
diplomant: Martina Černá
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Výukový materiál - HTML
diplomant: Štěpán Berkovský
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Distanční kurz MS FrontPage 2003
diplomant: Lukáš Pecháček
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma: Tvorba jednotného orientačního systému v prostorách Klatovská a Chodské náměstí
ukázka: Elektronická informační mapa
diplomant: Daniel Mokoš
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Výukový materiál – XHTML
diplomant: Štěpánka Šrotová
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

 
akademický rok 2006/07
 

téma: Ověřování znalostí studentů na VŠ s využitím navržené testovací databázové aplikace
diplomant:Tomáš Jakeš
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Vytvoření portálu pro projektovou výuku a její organizace na KVD
diplomant:Robert Kuba
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Distanční kurz ITV
diplomant:Lubomír Mayer
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Tabulkové kalkulátory
diplomant:Milan Brabec
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Programy pro mapování pojmů ve výuce informatiky na základní škole
diplomantka: Anna Cibulková
vedoucí práce:Ing. Jan Mašek, Ph.D.

téma:Distanční kurz MS Publisher
diplomant:Ondřej Hajduch
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Distanční kurz Možnosti prohlížeče Opera
diplomant:Martin Milichovský
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Výuka předmětu Technika počítačů
diplomant: Pavel Tomenendál
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:Simulační úlohy pro výuku předmětu ČPS
diplomant: Martin Kubát
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:Elektronický výukový kurz jazyka C++
diplomant: David Tesařík
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Grafika a digitální fotografie
diplomantka: Dana Kolářová
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Distanční výuka předmětu Internet
diplomant: Tomáš Kozmér
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Distanční výuka Zpracování textů
diplomant: Vít Hněvkovský
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

 
akademický rok 2005/06
 

téma:Výukový program Action Script pro Flash MX
diplomant: Jan Novák
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Výukový materiál pro kombinovanou a distanční formu studia "Delphi"
diplomant: Tomáš Hajský
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Výuka předmětu analogové prvky a systémy
diplomant: Stanislav Mach
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:Výuka předmětu počítačová prezentace
diplomant: Jaroslav Cvrček
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:Materiál pro distanční výuku předmětu ČPS
diplomant: Petr Semrád
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:Testování výkonnosti osobního počítače
diplomant: Martin Štefan
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:Úprava a rozšíření stávajících WWW stránek
pro integraci handicapovaných studentů na Západočeské univerzitě v Plzni (http://handicap.zcu.cz)
diplomant: Tomáš Žižka
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

 
téma:Výukový program "Výuka psaní na počítači s využitím tabletu" v Delphi
diplomant: Jan Nekuda
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

 
akademický rok 2004/05
 

téma:Výuka počítání - projekt v Delphi
diplomant: Jan Mrzena
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Didaktická analýza výukového software přírodovědně a technicky zaměřených
předmětů na 2. stupni základní školy
diplomant: Miroslav Molík
vedoucí práce:Ing. Jan Mašek, Ph.D.

téma:Výuka čtení - projekt v Delphi
diplomant: Pavel Kastner
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Distanční výuka PHP
diplomant: Martin Kužel
vedoucí práce:Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Zpracování a použití audio - video prezentace
pro výuku v prezenční a distanční formě studia
diplomant: Boris Smetana
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Výuka předmětu Periferní zařízení
diplomant: Jan Nedoma
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

 
akademický rok 2003/04
 
téma:Komunikativní přístup k výuce programování na střední škole
diplomantka: Lenka Červená
vedoucí práce:Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Materiál pro distanční výuku programování v PASCALU
diplomant: Martin Háček
vedoucí práce:Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:"Numerické metody" s využitím DELPHI
diplomant: Tomáš Jarošík
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Možnosti užití multimediálních komponent v DELPHI
diplomant: Jan Kučera
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Komunikativní přístup k výuce PHP
diplomant: Jan Pejša
vedoucí práce:Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Získávání, třídění a prezentace velkého objemu dat z WWW
diplomant: Filip Vaculík
vedoucí práce:Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Výuka aplikace MS Access
diplomantka: Jana Dudlová
vedoucí práce:Ing. Jaroslava Šmídová

téma:Vývoj osobních počítačů
diplomant: Zbyněk Filipi
vedoucí práce:Ing. Jaroslava Šmídová

téma:Autonomní jednotka pro řízení plicního ventilátoru pro drobná laboratorní zvířata
diplomant: Jan Hejret
vedoucí práce:Mgr. Jan Jindra

téma:Úprava stávajících WWW stránek Katedry výpočetní a didaktické techniky
diplomant: Martin Okosy
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Aplikace pro tvorbu a vyhodnocení testů pro ZŠ a SŠ
diplomant: Robert Pecko
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Využití Javy jako prostředku pro tvorbu aplikačního rozhraní informačních systémů
diplomant: Michal Smejkal
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Návrh metodiky výuky tvorby WWW stránek na základní škole
diplomant: Pavel Švácha
vedoucí práce:Ing. Václav Vrbík, CSc.

 
akademický rok 2002/03
 
téma:Využití aplikace na výuku geografie Ruska
diplomant: Aleš Janeček
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Testování stavebnice MAT
diplomant: Robert Forman
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:Adobe Photoshop na středních školách
diplomant: Pavel Kavřík
vedoucí práce:Ing. Jaroslava Šmídová

téma:Komunikativní přístup k výuce základů tvorby WWW stránek na ZŠ
diplomantka: Vendula Zemanová
vedoucí práce:Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Výuka aplikace Excel na ZŠ
diplomantka: Petra Benetková
vedoucí práce:Ing. Jaroslava Šmídová

 
akademický rok 2001/02
 
téma:Metodika výuky textového editoru na základní škole
diplomantka: Petra Bělová
vedoucí práce:Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Úprava systému pro automatické řízení provozu léčebné hyperbarické komory
diplomant: Jan Jindra
vedoucí práce:Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Využití simulačního programu EWB ve výuce na středních školách
diplomant: Petr Kříž
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:Návrh metodiky a využití aplikací Corel Draw
diplomant: Julius Mojžíšek
vedoucí práce:Ing. Jaroslava Šmídová

téma:Výukový materiál o procesoru
diplomant: Luděk Obdržálek
vedoucí práce:Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:Materiál pro výuku aplikace Word na SŠ
diplomantka: Martina Pospíšilová
vedoucí práce:Ing. Jaroslava Šmídová

téma:Materiál pro výuku aplikace Excel na SŠ
diplomantka: Mirka Šturcová
vedoucí práce:Ing. Jaroslava Šmídová

téma:Excel ve výuce střední školy
diplomantka: Markéta Wolfová
vedoucí práce:Ing. Jaroslava Šmídová

 
akademický rok 2000/01
 
téma:Výukový materiál o vývoji výpočetní techniky
diplomantka: Kateřina Fexová
vedoucí práce:Ing. Jaroslava Šmídová

téma:Intranetový návrh školního informačního systému
diplomant: Petr Jelínek
vedoucí práce:Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Využití prostředků vektorové a bitmapové grafiky na ZŠ
diplomantka: Miroslava Kašná
vedoucí práce:Ing. Jaroslava Šmídová

téma:Využití aplikace Callisto na ZŠ
diplomantka: Renata Kosová
vedoucí práce:Ing. Jaroslava Šmídová

téma:Komunikativní přístup při výuce programovacího jazyka na střední škole
diplomant: Jří Král
vedoucí práce:Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Návrh WWW stránek Pedagogické fakulty ZČU v Plzni
diplomant: Václav Lintner
vedoucí práce:Ing. Pavel Kocur, CSc.