Bakalářské práce obhájené

Akademický rok 2010/11

Téma: Užívání multimedií učňovskou mládeží
Autor práce: Jiřina Příbková
Vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.
Téma: Multimediální průvodce pro 3D modelovací program Blender
Autor práce: Jakub Lindauer
Vedoucí práce: Mgr. Denis Mainz
Téma: Principy a budoucnost využití holografických disků
Autor práce: Šárka Naušová
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Jakeš
Téma: OpenXML dokument Wordu 2007 a jeho vnitřní struktura
Autor práce: Alexandr Bukovjan
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Jakeš
Téma: Tvorba sady úloh pro výuku předmětu programování 1
Autor práce: Michal Štembera
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Jakeš
Téma: Distanční kurz MySQL
Autor práce: Petr Kantořík
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Téma: Výpočty s maticemi v MS Excel
Autor práce: Tomáš Kraus
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Téma: ARPANET a jeho vývoj
Autor práce: Jaroslava Šrámková
Vedoucí práce: Mgr. Zbyněk Filipi
Téma: Online počítačové hry a jejich vliv na utváření komunit
Autor práce: Denisa Přibáňová
Vedoucí práce: Mgr. Zbyněk Filipi
Téma: Využití formátu RAW při tvorbě digitální fotografie
Autor práce: Jakub Belšán
Vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.
Téma: Počítačová grafika pro podporu výuky
Autor práce: Veronika Bauerová
Vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.
Téma: Multimedimediální učebnice pro účetní a evidenční systém Ekonom
Autor práce: Zdeňka Puhanová
Vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.
Téma: Digitální malba a kresba s využitím vybraných aplikací
Autor práce: Kateřina Balejová
Vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.
Téma: Principy a problémy kódování národních abeced
Autor práce: Václav Sokol
Vedoucí práce: Dr. Ing. Jiří Toman
Téma: E-learning a blended learning
Autor práce: Luboš Sosna
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Přibáň
Téma: Interaktivni video kurz: Digitalni fotografie
Autor práce: David Blecha
Vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.
Téma: Zpracování grafiky s větší barevnou hloubkou (16 a 32 bitů/kanál)
Autor práce: Filip Chroust
Vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.
Téma: Redakční systém KVD pro studentské návrhy a připomínky
Autor práce: Miroslav Kolouch
Vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.
Téma: Metody tvorby fotografií s velkým dynamickým rozsahem
Autor práce: Tomáš Nový
Vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.
Téma: Fenomén počítačových her a jeho dopady na společnost
Autor práce: Miroslav Srnad
Vedoucí práce: Mgr. Zbyněk Filipi

akademický rok 2009/10
 

téma: Multisim-výukový elektronický materiál
autor práce: Pavel Benajtr
vedoucí práce:  Ing. Petr Michalík, CSc.

téma: Programy pro interaktivní tabule - možnosti a porovnání
autor práce: Jan Bezděka
vedoucí práce: Mgr. Tomáš Jakeš

téma: Interaktivní webové aplikace
autor práce: Jan Čermák
vedoucí práce: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma: Využití e-learningu pro rozvoj počítačové gramotnosti dospělých
autor práce: Josef Glajch
vedoucí práce:  Mgr. Zbyněk Filipi

téma: Využití Freewaerových aplikací Gimp a Inkcsape pro výuku grafiky na ZŠ
autor práce: Aleš Křivánek
vedoucí práce:  Mgr. Daniel Mokoš

téma: Subnetování v IP sítích s adresováním IPv4 a IPv6
autor práce: Jan Fiala
vedoucí práce: Dr. Ing. Jiří Toman

téma: Výukový kurz - CSS styly
autor práce: Stanislav Pavlíček
vedoucí práce: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma: Alternativy pevných disků, jejich výhody a nevýhody
autor práce: Martin Zukal
vedoucí práce: Mgr. Tomáš Jakeš

téma: Současné směry vývoje výpočetní techniky – programové vybavení
autor práce: Pavel Kříž
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Pamětové karty
autor práce: Ondřej Bor
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Internetové sociální sítě
autor práce: Martin Štěrba
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Webové stránky s využitím technologie Silverlight
autor práce: David Plic
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Vytváření interaktivních flashových aplikací s využitím jazyka Action Script 3.0
autor práce: Jakub Kašpar
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Možnosti a způsoby synchronizace dat mezi počítači
autor práce: Martin Bělohlav
vedoucí práce: Mgr. Tomáš Jakeš

téma: Operační systém MS Vista
autor práce: Jiří Klíma
vedoucí práce: Mgr. Tomáš Jakeš

téma:Automatizace chemických protokolů pomocí vlastní navržené aplikace
autor práce: Zuzana Kubecová
vedoucí práce: Mgr. Tomáš Jakeš

téma:Elektronický podpis v univerzitním prostředí
autor práce: Kateřina Moučková
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Jazyk UML - jeho přednosti a nedostatky
autor práce: Roman Nedzelský
vedoucí práce: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Bezplatné školní aplikace
autor práce: Lukáš Šebesta
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Návrh nové verze WWW stránek pro handicapované na ZČU
autor práce: Tomáš Voříšek
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Výukový kurz - XML
autor práce: Michal Votrubec
vedoucí práce: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

 
akademický rok 2008/09
 

téma:Možnosti návrhu a realizace domácích počítačových sítí připojených do Internetu přes jednu veřejnou IP adresu
autor práce: Ondřej Suchý
vedoucí práce: Dr. Ing. Jiří Toman

téma:Současné nástroje pro tvorbu webových aplikací
autor práce: Vlastimil Landsman
vedoucí práce: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Výukový kurz MS WORD 2007
autor práce: Markéta Khásová
vedoucí práce: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma:Popis ztrátové komprese JPEG s konkrétními příklady
autor práce: Miroslav Karel
vedoucí práce: Mgr. Zbyněk Filipi

téma:Princip a problematika šifrování RSA
autor práce: Jakub Kubát
vedoucí práce: Mgr. Zbyněk Filipi

téma:Kolekce fotografií pro výuku digitální fotografie
autor práce: Markéta Knetlová
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Soubory; charakteristika vybraných typů; import, export; pojmenování; návrh struktur složek
autor práce: Radka Krejčová
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Současné směry vývoje výpočetní techniky - technické vybavení
autor práce: Pavel Křížek
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:ADOBE PHOTOSHOP CS3 – koláže
autor práce: Lukáš Broumský
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Moderní informační a komunikační technologie (ICT) ve vzdělávání
autor práce: Viktor Machalíček
vedoucí práce: Dr. Ing. Jiří Toman

téma:Nové trendy v typografii
autor práce: Jan Topič
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Digitální zrcadlovka v praxi učitele
autor práce: Martin Venglář
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Rozhraní v počítači
autor práce: Pavel Zeman
vedoucí práce: Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma:Mechanismy zabezpečení bezdrátových sítí dle standardů IEEE 802.11 b/g/e, IEEE 802.11i
autor práce: Martin Balcar
vedoucí práce: Dr. Ing. Jiří Toman

téma:Tvorba WWW stránek s využitím aplikace Microsoft Expression Web Designer
autor práce: Petr Čechura
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Metody vybarvování černobílých fotografií v grafických editorech Photoshop a Photo-Paint
autor práce: Michal Smazal
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma:Návrh univerzálních WWW stránek kateder fakulty pedagogické ZČU v Plzni
autor práce: Lubomír Kříž
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

 
 
akademický rok 2007/08
 

téma: Efektivní metody práce v Office 2007; Změna způsobu práce při přechodu z Office 2003
autor práce: Pavel Knížák
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Testování softwaru - současné trendy v ČR a ve světě
autor práce: Zdeněk Beneš
vedoucí práce: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma: LCD panely ve vícemonitorovém systému
autor práce: Pavel Bláha
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Přídavný modul stavebnice MAT - Keyboard / Display
autor práce: Petr Cón
vedoucí práce: Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma: Aplikace "Volba povolání" pro handicapované děti
autor práce: Josef Hobel
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Virtuální model vybrané budovy FPE řešený pomocí volného 3D enginu
autor práce: Jan Hodinář
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Internet a společnost
autor práce:  Marek Chlupatý
vedoucí práce: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

téma: VPN síť v podmínkách školy
autor práce:  Václav Javorský
vedoucí práce: Dr. Ing. Jiří Toman

téma: Zvuk v multimediálních aplikacích
autor práce:  Pavel Jedlička
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Řešení bezdrátové sítě ve vzdělávací instituci
autor práce:  Tomáš Kabourek
vedoucí práce: Dr. Ing. Jiří Toman

téma: Objasnění pojmů výkonnost, spolehlivost a bezpečnost v oblasti výpočetní techniky
autor práce:  Daniel Kantor
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Velkokapacitní optická média
autor práce:  Zdeněk Kleisner
vedoucí práce: Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma: RAW formát v oblasti digitální fotografie
autor práce:  Eva Neumannová
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Textury ve 3D grafice
autor práce:  Karel Ondrejčík
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Paměti v počítači
autor práce:  Jiří Pavelka
vedoucí práce: Ing. Petr Michalík, Ph.D.

téma: Problematika střihu videa kamer HDD
autor práce:  Petr Simbartl
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Využití interaktivní tabule a tablet PC
autor práce:  Lukáš Štich
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Charakteristika současných možností připojení k Internetu
autor práce:  Miroslav Vild
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.

téma: Poštovní klienti Mozilla Thunderbird, The Bat!, Outlook
autor práce:  Jiří Vohradský
vedoucí práce: Ing. Pavel Kocur, CSc.