Témata diplomových prací na KVD - 2021

Po domluvě s potenciálním vedoucím práce jsou možná i další témata. Témata vybírejte a konzultujte s vyučujícími do 7. 12. 2021. Je třeba dodržet postup zadávání podle Vyhlášky děkana č. 1VD/2018.

Přejít na seznam starších diplomových prací.
Všechny obhájené diplomové práce můžete dohledat na Portálu ZČU.
 1. Možnosti využití robotické stavebnice Vex IQ ve výuce na ZŠ
 2. Výukový elektronický materiál – Směry vývoje výpočetní techniky
 3. Výukový elektronický materiál – Sada úloh zaměřených na využití aplikace Wireshark ve výuce počítačových sítí
 1. Výukový elektronický materiál – Numerické metody a jejich využití.
 2. Dlouhodobé trendy v rozvoji digitální gramotnosti v oblasti úprav textů v ČR u maturantů.
 3. Výukový elektronický materiál – Zpracování kvalifikační práce.
 4. Sada úloh souvisejících s konečnými automaty (pro RVP dle výběru).
 5. Využití kola iPadagogiky v praxi učitelů.
 6. Výuka evidence a kontroly dat podle učebnice Práce s daty.
 7. Výukový elektronický materiál – Bezpečnost v digitálním světě.
 8. Výukové aktivity spojené s Wikipedií na základní škole.
 1. Elektronický výukový kurz „Webové technologie pro vzdělávání“ (informativně: HTML5, CCS3, Responsivní design, Bootstrap).
 2. Výukový kurz „Tvorba webu pomocí frameworku Laravel“.
 3. Tvorba mobilní aplikace pro podporu karierního poradenství žáků ZŠ.
 4. Tvorba vzdělávacího kurzu pro výuku předmětu Programování 1.
 1. Rozvoj virtuální třídy
 2. Distanční vzdělávání ve vybraných evropských zemích
 1. Komunikativní přístup k výuce programování.
 2. Pojmové mapy jako nástroj hodnocení ve vzdělávání.
 3. Distanční kurz Programovací techniky.