Témata diplomových prací na KVD - 2022

Po domluvě s potenciálním vedoucím práce jsou možná i další témata. Témata vybírejte a konzultujte s vyučujícími do 7. 12. 2022. Je třeba dodržet postup zadávání podle Vyhlášky děkana č. 7VD/2021.

Přejít na seznam starších diplomových prací.
Všechny obhájené diplomové práce můžete dohledat na Portálu ZČU.
 1. Badatelsky orientovaná výuka robotiky s využitím LEGO Mindstorms Robot Inventor
  Dominik Frolík
 2. Možnosti využití robotické stavebnice Vex IQ ve výuce na ZŠ
 3. Výukový elektronický materiál – Směry vývoje výpočetní techniky
 4. Výukový elektronický materiál – Sada úloh zaměřených na využití aplikace Wireshark ve výuce počítačových sítí
 1. Elektronický materiál na téma Jak psát kvalifikační práci se zaměřením na formální zpracování
  Denisa Králová
 2. Využití mobilních zařízení a strategie BYOD v evropských základních školách
  Alois Glazer
 3. Digitální propast v českých základních školách
 4. Tvorba terénní únikové hry s využitím QR kódů.
  Antonín Hrubý
 1. Výukový elektronický materiál – Numerické metody a jejich využití.
 2. Dlouhodobé trendy v rozvoji digitální gramotnosti v oblasti úprav textů v ČR u maturantů.
 3. Výukový elektronický materiál – Zpracování kvalifikační práce.
 4. Sada úloh souvisejících s konečnými automaty (pro RVP dle výběru).
  Viola Vrbová
 5. Placený obsah ve videohrách jako riziko pro žáky základních škol
  Lukáš Levina
 6. Vliv školního prospěchu na rozvoj informatického myšlení
  Vladislav Klouda
 7. Využití kola iPadagogiky v praxi učitelů.
 8. Výuka evidence a kontroly dat podle učebnice Práce s daty.
 9. Výukový elektronický materiál – Bezpečnost v digitálním světě.
 10. Výukové aktivity spojené s Wikipedií na základní škole.
 1. Elektronický výukový kurz Webové technologie pro vzdělávání (informativně: HTML5, CCS3, Responsivní design, Bootstrap).
 2. Výukový kurz Tvorba webu pomocí frameworku Laravel.
 3. Tvorba vzdělávacího kurzu pro výuku předmětu Programování 2.
 4. Rozšíření aplikace Moje kariéra pro podporu karierního poradenství žáků
  Ondřej Novák
 5. Upgrade učebnice Lego Robotiky na programovací jazyk Scratch
 6. Výuka pomocí robotů lego Spike
 7. Využití Zoner Photo Studia pro správu fotografií s využitím metadat
 1. Rozvoj virtuální třídy
 2. Distanční vzdělávání ve vybraných evropských zemích
 3. MOOC kurzy jako specifická forma vzdělávání učitelů
 4. Flexibilní formy vzdělávání v krizovém období
 5. Postoj studentů k flexibilním formám učení
 6. Virtuální škola pro přípravu budoucích učitelů
  Ondřej Vachovec
 7. Využití virtuální reality ve vzdělávání
 8. Outdoorové vzdělávací aktivity s využitím technologií
 1. Komunikativní přístup k výuce programování.
 2. Pojmové mapy jako nástroj hodnocení ve vzdělávání.
 3. Distanční kurz Programovací techniky.