Doktorský studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Rozcestník

Oborová rada na FPE ZČU v Plzni

Předseda:

Členové:

 1. doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, obor teorie vyučování předmětů všeobecně vzdělávací a odborné povahy.
 2. prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová Müllerová, Ph.D., MPH., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, obor pedagogika.
 3. prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, obor teorie vyučování předmětů všeobecně vzdělávací a odborné povahy.
 4. doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, obor teorie vyučování matematiky.
 5. PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, obor informační a komunikační technologie ve vzdělávání.
 6. doc. Dr. Ing. Jana Klečková, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor informatika a výpočetní technika.
 7. prof. Ing. Václav Matoušek, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor informatika a výpočetní technika.
 8. Ing. Petr Michalík, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, obor informatika a elektronika.
 9. doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, obor psychologie.
 10. PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, katedra výpočetní a didaktické techniky, obor pedagogika dospělých.
 11. doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor didaktika matematiky.

Materiály oborové rady (po klepnutí na odkaz se vyžaduje přihlášení do Orionu)