Státní doktorské zkoušky

Státní doktorské zkoušky 2023

Rozhodnutí děkana o složení komisí pro státní doktorské zkoušky jednotlivých kandidátů.

Rozcestník