Přehled předmětů

Student doktorského studijního programu volí z předmětů nabízených všemi čtyřmi zúčastněnými univerzitami. Do individuálního studijního plánu může zařadit libovolný předmět. Předměty studijního plánu se skládají z předmětů teoretického základu, oborových předmětů a předmětů jazykové přípravy. Studijní plán schvaluje oborová rada fakulty.

Předměty teoretického základu

Blok A – filozofická a obecná pedagogicko-psychologická část
Blok B – informatika a její teoretické základy

Oborové předměty

Ostatní předměty – cizí jazyky

Rozcestník