Společná oborová rada

Složení společné oborové rady
Členy společné oborové rady jmenují na dobu pěti let děkani po schválení Vědeckou radou Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové a Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
Členové společné oborové rady z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:
 1. doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, obor informatika
 2. doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor pedagogika
 3. prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor pedagogická psychologie
 4. doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, obor didaktika matematiky
Členové společné oborové rady z Ostravské univerzity:
 1. prof. Ing. Radim Farana, CSc., Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor informatika
 2. doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc., Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor vzdělávací technologie
 3. doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D., Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor informatika
 4. doc. PhDr. Josef Malach, CSc., Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor pedagogika
Členové společné oborové rady z Univerzity Hradec Králové:
 1. doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, obor systémové inženýrství a informatika
 2. prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, obor systémové inženýrství a informatika
 3. prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc., Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, obor informační management
 4. doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor pedagogika
Členové společné oborové rady ze Západočeské univerzity v Plzni:
 1. doc. Dr. Ing. Jana Klečková, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, obor informatika a výpočetní technika
 2. Ing. Petr Michalík, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, obor informatika a elektronika
 3. doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, obor psychologie
 4. doc. Ing. Václav Vrbík, CSc., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, obor teorie vyučování matematiky

Rozcestník