Doktorský studijní program Specializace v pedagogice

Studijní obor: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Rozcestník

Studijní plán

Studijní plán zahrnuje:

  1. Předměty teoretického základu (filozofická a obecná pedagogicko-psychologická část a část informatika a její teoretické základy).
  2. Alespoň tři oborové předměty.
  3. Ostatní předměty – cizí jazyky.

Během studia musí doktorand:

Oborová rada může v konkrétních případech doporučit absolvování zahraničního studijního pobytu.