Témata bakalářských prací 2021

Po domluvě s potenciálním vedoucím práce jsou možná i další témata. Témata vybírejte a konzultujte s vyučujícími do 11. 6. 2021.

Přejít na seznam starších obhajených bakalářských prací.
Všechny obhájené bakalářské práce můžete dohledat na Portálu ZČU.
 1. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Zpracování textových dokumentů v aplikacích Dokumenty Google a Office 365.
  Jan Frencl
 2. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Zpracování textových dokumentů v aplikaci Libre Office.
  Martina Karrmannová
 3. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Programování robotické stavebnice LEGO Mindstorms s využitím volně dostupných alternativ.
 4. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Programování robotické stavebnice VEX.
 1. Online aplikace pro zatraktivnění distanční výuky na základní škole.
  Holub Ondřej
 2. Aplikace Mentimeter jako pomůcka pro učitele na ZŠ.
 3. Interaktivní displej pro podporu výuky v mateřské škole.
  Jaromír Schejbal
 4. Digitální nástěnky ve výuce na základní škole.
  Tomáš Reiniger
 5. Tvorba online únikových her pro přírodovědné předměty na ZŠ (manuál pro učitele).
  Lucie Bláhová
 6. Volně dostupné online aplikace ve výuce cizích jazyků na ZŠ.
  Denisa Králová
 1. Těžba osobních dat v oblasti zdarma poskytovaných služeb.
 2. Komponenty pro výukový elektronický materiál – MS Access.
 3. Volně použitelné nástroje pro výuku databází – dostupné on-line.
 1. Výuka evidence dat podle učebnice Práce s daty.
 2. Komponenty pro výukový elektronický materiál – Konečné automaty a formální jazyky.
 3. Tvorba a úprava textového digitálního obsahu.
 4. Komponenty pro výukový elektronický materiál – Teorie grafů.
 5. Komponenty pro výukový elektronický materiál – Digitální technologie a zákony ČR.
 6. Komponenty pro výukový elektronický materiál – Komprese.
 7. Šifrování a Wi-Fi sítě.
 1. Algoritmy v životě lidí.
 2. Porovnání vlastností druhů materiálů pro 3D tisk.
  Tomáš Vajskebr
 3. Porovnání slicerů pro 3D tisk.
  Tomáš Zahradník
 4. Webová aplikace pro evidenci a rozpočítávání nákladů na provoz sdíleného automobilu.
  Dominik Seko
 1. Pomocník učitele pro realizaci distanční výuky na ZŠ.
  Tomáš Macoun
 2. Rozšíření informačního systému pro vedení praxí o nové fukce.
 3. Nový systém zobrazení map v portálu PamátkoPin.cz
 4. Inovace webového portálu pro popularizaci výuky pomocí robotických stavebnic.
 5. UX a UI pro učebnici LEGO robotiky.
 6. UX a UI softwarového nástroje pro komunikaci termokamery a PC.
  Kateřina Bartáková
 1. Porovnání prostředí a možnosti využití geoherních aplikací.
 2. Realizace kontrolních modulů pro aplikaci na porovnávání dokumentů DOCX/XML (Object Pascal).
 3. Realizace vzdělávací aplikace pro mobilní zařízení s herními prvky.
 4. Vytvoření webového rozhraní sloužícího jako databáze aktivit ke stažení pro školy.
 5. Analýza vlivu projektového dne na rozvoj klíčových kompetencí žáků.
 1. Vývoj programového nástroje pro tvorbu a editaci SVG animace.
 2. Vývoj programového nástroje pro tvorbu vzdělávacích deskových her s víceuživatelským přístupem.
 3. Nelineární editace videa volně dostupnými programovými nástroji.
 4. Vývoj užitečných programových doplňků pro práci v dokumentech produktů společnosti Google.
 1. Arduino – TinyLab – možnosti využití ve výuce, příprava podkladů pro výukový materiál.
 2. Technologie pro procesory – přehled, principy, příprava podkladů pro výukový materiál.
 3. Volně dostupné simulační prostředky pro elektroniku, porovnání a možnosti jejich využití ve výuce.
 1. Význam počítačem řízených strojů ve vzdělávání.
 2. Programování robotických stavebnic na ZŠ.
 3. Robotické stavebnice jako průřezové téma výuky informatiky a technické výchovy.
 1. Studijní programy učitelství informatiky v ČR.
 2. Využití virtuální reality ve vzdělávání.
 3. Unplugged aktivity pro rozvoj informatického myšlení.
 1. Interaktivní aplikace pro využití v distanční výuce na základní škole
 2. Senioři a distanční vzdělávání - možnosti a limity
 1. Úlohy pro výuku předmětu Programování 1 (KVD/PGM1P).
 2. Vizualizace pro výuku předmětu Výpočetní technika ve společnosti (KVD/VTVS).
 3. Technická realizace distančního kurzu Sbírka příkladů v XML.
 4. Technická realizace distančního kurzu HTML5.
 5. Technická realizace distančního kurzu numerické metody řešení soustav lineárních rovnic.
 1. Komponenty pro výukový materiál - Webové technologie pro vzdělávání.
 2. Srovnání PHP a Python pro implementaci webového portálu.
 3. Využití virtuální reality ve vzdělávání na ZŠ a SŠ.
 4. Tvorba modelů postav a jejich animace v prostředí Virtuální třídy.
  Michal Šmíd
 5. Tvorba vzdělávací aplikace s historickou tématikou a s prvky gamifikace
  Roman Ludvík