Témata bakalářských prací 2023

Po domluvě s potenciálním vedoucím práce jsou možná i další témata. Mezní termín pro odevzdání podkladů pro zadání práce je do 9. 6. 2023.

Přejít na seznam starších obhajených bakalářských prací.
Všechny obhájené bakalářské práce můžete dohledat na Portálu ZČU.
 1. Robot NAO a jeho využití při propagaci katedry.
 2. Inovace webového portálu lego.zcu.cz.
 3. Návrh popularizačního webového portálu pro učitele informatiky.
  Vojtěch Kolář
 4. Optimalizace vybraných aktivit z učebnice LEGO robotiky pro využití s robotickou stavebnicí LEGO Spike Prime.
 1. Inovace e-kurzu k předmětu Zpracování textových dat se zaměřením na praktické úlohy.
 2. Úlohy a aktivity pro popularizační web KVD pro učitele informatiky - sekce Mobilní technologie.
 3. Úlohy a aktivity pro popularizační web KVD pro učitele informatiky - sekce Využití moderních technologií ve výuce přírodovědných předmětů.
 4. Využití mobilních technologií ve vybraných kritických místech v kurikulu matematiky na základní škole
  Karolína Caltová
 5. Sada vzdělávacích plakátů na téma počítačová bezpečnost pro seniory
  Tobiáš Vaverka
 1. Těžba osobních dat v oblasti zdarma poskytovaných služeb.
 2. Komponenty pro výukový elektronický materiál - MS Access.
 3. Volně použitelné nástroje pro výuku databází - dostupné on-line.
 1. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Konečné automaty a formální jazyky.
 2. Rozvoj komunikace prostřednictvím činnosti na Wikipedii.
 3. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Teorie grafů.
 4. Analýza výsledků dotazníků k předmětu Zpracování textových dokumentů.
 5. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Digitální technologie a zákony ČR.
 6. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Komprese.
 7. Šifrování a Wi-Fi sítě.
 1. Transformace vybraných úloh z učebnice Lego robotiky do nového Lego programovacího prostředí.
  Michal Vyleta
 2. Tvorba multimediální podpory pro předmět PGM1.
  Jiří Míka
 3. Porovnání oficiální aplikace pro Geocaching a jejích alternativ
  Adam Mrázek
 1. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Excel pro začátečníky.
  Tomáš Škoda
 2. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Excel pro pokročilé (matematické, statistické a ekonomické funkce, makra).
 3. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Excel (pro předmět ZPD).
  Václav Majer
 1. Robotické stavebnice řízené počítačem.
 2. Inteligentní elektroinstalace a smart spotřebiče.
 3. Využití tabletů v programování strojů.
 4. Schopnosti žáků ZŠ v programování.
 5. Branná výchova ve vzdělávání na ZŠ.
 6. Výukový kurz automatizace v Moodle.
 7. Výukový kurz elektrotechnika v Moodle.
 8. Kurz bezpečnosti práce v Moodle.
 1. Příprava učitelů informatiky - přehledová studie
 2. Tvorba mobilní aplikace pro zobrazení sférických fotek ve virtuální realitě
  František Váňa
 3. Kultura nástěnek v informatických učebnách
 1. Senioři a distanční vzdělávání - možnosti a limity.
 2. Katedrální on-line katalog digitálních vzdělávacích zdrojů.
 3. Umělá inteligence ve vzdělávání
  Martin Bárta
 1. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Programování STEM stavebnice Fischertechnik
 2. Sada praktických výukových aktivit pro podporu výuky algoritmizace pomocí Flowgorithm na vysoké škole
 3. Komponenty pro výukový elektronický materiál - Programování v jazyce C#/WPF
  Antonín Štanc
 1. Vizualizace pro výuku předmětu Výpočetní technika ve společnosti (KVD/VTVS).
 2. Technická realizace distančního kurzu Sbírka příkladů v XML.
 3. Technická realizace distančního kurzu HTML5.
 4. Technická realizace distančního kurzu numerické metody řešení soustav lineárních rovnic.
 1. Realizace webové hry na motivy Escape Tales.
 2. Textový a grafický průvodce verzovacím softwarem (GitHub, GitLab, Bitbucket...).
  Filip Forst
 3. Problematika přístupnosti webových stránek.
  Čeněk Urbanec
 4. Návrh a tvorba webového systému pro správu softwaru a licencí.
  Martin Laštovka